arheološko otkriće u donjoj stubici

Na Starom gradu u Donjoj Stubici, lokalitetu poznatom i kao "Tahijev breg", grad Donja Stubica i Muzeji Hrvatskog zagorja već sedmu sezonu za redom provode sustavna arheološka istraživanja.
Ovih dana tamo je došlo do nesvakidašnjeg otkrića – iznimno dobro sačuvanog "đepnog" sunčanog sata s upisanom 1558. godinom.Sat je možda bio u vlasništvu upravo ozloglašenog Franje Tahyja, koji je nedugo iza toga došao u posjed polovice Susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva.
Ovakvih predmeta sačuvana je tek nekolicina u čitavoj Europi, poput sličnog nalaza iz obližnjeg kaštela Konjščina, a izrađivali su se u Nürnbergu. Ovaj i ostali brojni pokretni arheološki nalazi pohranjeni su u Muzeju seljačkih buna te će nakon stručne obrade, obogatiti stalni postav Muzeja.
Istraživanja su financirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske a voditeljica istraživanja je viša kustosica dr. sc. Ivana Škiljan.