zbirke

Kulturno-povijesna zbirka prikuplja predmete vezane za seljačke bune i život seljaka, plemstvo i crkvu u razdoblju feudalizma, sve do ukinuća kmetstva 1848. godine, te predmete koji dokumentiraju stanje na zagorskim posjedima nakon ukinuća kmetstva.
Etnografska zbirka prikuplja predmete koji ilustriraju gospodarstvo seoskog imanja, stare obrte i svakodnevicu seoskog življa.
Likovna zbirka prikuplja umjetnička djela inspirirana Seljačkom bunom i osobom Matije Gupca te djela autora koji su svojim podrijetlom ili stvaranjem vezani za povijest i kulturu Hrvatskoga zagorja.
Formirane su još:
Arheološka zbirka
Zbirka zagorskog suvenira
Zbirka razglednica i fotografija
Zbirka oružja i opreme
Zbirka Viktorije Oršić,