Aktualno:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Oršić, Samci 64, Gornja Stubica

Osobna iskaznica projekta

Muzeji Hrvatskog zagorja provode operaciju pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Dvorca Oršić, Samci 64, Gornja Stubica“ u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Cilj operacije je konstrukcijska obnova dvorca Oršić koji obuhvaća sanacijsku obnovu dvorca te opremanje muzejske čuvaonice (depoa) za pohranu muzejskih predmeta.

Vrijednost operacije je 31.187.500,00 kuna, a prihvatljivi troškovi se u 100%-tnom iznosu financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Razdoblje provedbe operacije je od 15. listopada 2021. godine do 30. lipnja 2023. godine.

SAŽETAK


Operacijom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Dvorca Oršić, Samci 64, Gornja Stubica“ obnovit će se i staviti u funkciju kulturna baština u potresom zahvaćenom području.
Konstrukcija obnova dvorca Oršić obuhvaća sanacijsku obnovu dvorca te opremanje muzejske čuvaonice (depoa) za pohranu muzejskih predmeta.
Konstrukcijska obnovom dvorca Oršić u Gornjoj Stubici zasigurno će se kulturno dobro bolje zaštititi od daljnjih elementarnih nepogoda, a Muzej seljačkih buna, biti će spreman u narednom razdoblju pristupiti cjelovitoj obnovi.
Muzej je danas generator mnogih kulturnih zbivanja na području Zagorja te organizira različita događanja poput povremenih izložbi, edukativnih radionica, promocija, kazališnih predstava, koncerata i dr.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTAMuzeji Hrvatskog zagorja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA31.187.500,00 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA31.187.500,00 kuna
SREDSTVA PRIJAVITELJA0,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE15.10.2021. – 30.06.2023.
AKTIVNOSTIPriprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene od potresaProvedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove
Operacija se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr    

https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Ministarstvo kulture i medija

Runjaninova 2

10 000 Zagreb

Telefon: 01/4866-200

e-mail: prijave-dodatno@min-kulture.hr

https://min-kulture.gov.hr/

Korisnik projekta:

Muzeji Hrvatskog zagorja

Samci 64

 49 245 Gornja Stubica

Telefon: ++385 (0) 49 587 880

e-mail: ravnatelj@mhz.hr

http://www.mhz.hr/

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Muzeji Hrvatskog zagorja“

Ostale novosti: