Izložbe:

Viktor i Helena Šipek – Memorijalna zbirka

Izložba predstavlja memorijalnu zbirku Viktora i Helene Šipek. Jezgru zbirke čine radovi oca Viktora, jednog od ponajboljih zagorskih slikara i vjerojatno najboljeg zagorskog akvarelista i kćeri Helene, slikarice i donatorice.
Velikodušna donacija Helene Šipek, zahvaljujući pomnom odabiru same autorice, pruža presjek cjelokupnog njezinog opusa, a poklonjene slike i skice Viktora Šipeka vrijedna su dopuna fundusa, s obzirom da Muzej u svojoj zbirci već imao 20-ak Šipekovih slika.

Na izložbi će biti predstavljen i dio poklonjene dokumentarne građe te uporabnih predmeta kojima će se autori dodatno približiti publici.

Ostale izložbe: