LIVING CASTLES

O PROJEKTU

Projekt Mreža “živih” dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa pod akronimom LIVING CASTLES provodi se u sklopu Programa suradnje Interreg V-A programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014-2020. financiranog iz Europskog programa za regionalni razvoj (EFRR).

 

Vodeći partner: Međimursko veleučilište u Čakovcu https://www.mev.hr/

Partneri na projektu iz Slovenije: 

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan https://www.ris-dr.si/

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj https://bistra.si/

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. http://www.rasr.si/si/

Proteus d.o.o. https://www.slovenia-explorer.com 

Partneri na projektu iz Hrvatske: 

Gradski muzej Varaždin http://www.gmv.hr 

Muzej Međimurja Čakovec http://www.mmc.hr/ 

Muzeji Hrvatskog zagorja (Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna) http://www.mhz.hr/ 

Cilj projekta

U središtu projekta LIVING CASTLES je očuvanje i vrednovanje ljetnikovaca/dvoraca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine.  U projekt su uključeni Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna.

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1. listopad 2018. – 30. rujna 2021.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.454.671,54 EUR

Ukupno financiranje EFRR: 1.236.470,80 EUR

Sredstva Muzeja Hrvatskog zagorja: 215.355,00 EUR

Financiranje EFRR za Muzeje Hrvatskog zagorja: 183.051,75 EUR

Glavna vodilja projekta

Glavna vodilja projekta će biti osnivanje zajedničke robne marke vezane za dvorce i ljetnikovce, koja će pomoći u boljoj prepoznatljivosti i promociji, s željom da se isti u zemlji i inozemstvu predstavljaju kao zajednički turistički proizvod po uzoru na dvorce južne Češke i bavarskih dvoraca. Gradovi će biti opremljeni zajedničkim pločama označavanja, provodit će se zajednička promocija te skupni tematski događaji, što će obogatiti stalnu ponudu. Dvorci su spomenički i kulturno zaštićeni objekti, zbog čega je njihova namjena često rigidno određena, pa su promjene teške i skupe. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti praznine i gradovima udahnuti novi život, a posjetiteljima bolje iskustvo. Niz zajedničkih popratnih događaja i investicija u kulturnu baštinu ponudit će jedinstveno iskustvo života u dvorcu. 

Aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja

U Muzeju seljačkih buna će se pomoću suvremene tehnologije (naočala za hologramske projekcije, projektori za video-mapping) posjetiteljima omogućiti jedinstveni doživljaj oživljavanjem stalnog muzejskog postava i Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu.

U Dvoru Veliki Tabor će se pomoću suvremene tehnologije (projektor za video-mapping) posjetiteljima omogućiti jedinstveni doživljaj oživljavanjem zidova koji će ispričati priču o Velikom Taboru.

Organizacija događanja u Dvoru Veliki Tabor: Međunarodni festival lutkarskih predstava.

Organizacija događanja u Muzeju seljačkih buna: Viteški turnir.

Priprema promocijske brošure i ostalih materijala za Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna. 

Sudjelovanje u prekograničnim seminarima s radionicama za javni sektor i dionike u turizmu zbog upoznavanja s novim turističkim proizvodom partnera na projektu LIVING CASTLES.

Organizacija popratnih događanja uz korištenje suvremene IKT-e opreme.

Projektni tim Muzeja Hrvatskog zagorja

Nadica Jagarčec – voditeljica projekta od strane Muzeja Hrvatskog zagorja, članica Upravnog odbora projekta

Lidija Kelemen – stručna suradnica na projektu 

Ana Kovačić – administrativna suradnica

Vlatka Filipčić-Maligec – muzejska savjetnica i voditeljica Muzeja seljačkih buna

Kontakt osobe za više informacija o projektu:
lidija.kelemen@mhz.hr, vlatka.maligec@mhz.hr ili dvt@mhz.hr

Više informacija o europskim fondovima dostupno na web stranicama:
https://strukturnifondovi.hrv
http://www.si-hr.eu/hr2/