Povijest dvorca

Barokni dvorac obitelji Oršić u Gornjoj Stubici sredinom 1753. godine dali su sagraditi grof Krsto II. Oršić i supruga Josipa, rođena Zichy. Dvorac je sagrađen u obliku slova L, a bočno (zapadno) krilo nekada se nastavljalo na utvrdu Samci iz 15. stoljeća čiji su ostaci i danas vidljivi ispred dvorca. Dvorac je oštećen u potresu 1880. godine, a tijekom obnove je na zapadnom pročelju dograđen klasicistički trijem s dorskim stupovima i timpanom.

Dvorac je bio u vlasništvu obitelji Oršić do 1924. godine kada ga je kupila gornjostubička seljačka zadruga, a dio prostorija je od 1945. do 1970. služio kao osnovna škola.

Nakon 1924. dvorac je nazivan Gupčevim domom iako sa Seljačkom bunom nije imao izravne veze. Dvorac je oštećen u savezničkom bombardiranju na kraju Drugog svjetskog rata.

Povodom obilježavanja 400. godišnjice Seljačke bune iz 1573. godine Odbor za proslavu je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća organizirao potpunu obnovu dvorca u kojem je 1973. otvoren Muzej seljačkih buna. Obnovu dvorca vodio je arhitekt Julije de Luca, a uređenje perivoja arhitekt Dragutin Kiš.

U dvorcu je u izvornom stanju najbolje sačuvana kapela s iluzionističkim freskama i baroknim oltarom s prikazom smrti Franje Ksaverskog. Na svodu kapele alegorijski su prikazi četiriju kontinenata: Europe, Amerike, Afrike i Azije. Kapelu je oslikao barokni slikar Anton Lerchinger ili netko iz njegove škole. Danas je u kapeli postavljena stalna izložba sakralne umjetnosti Hrvatskoga zagorja.
Autentičnost sadržaja očuvana je i u podrumu dvorca koji prikazuje proizvodnju vina, jednu od glavnih gospodarskih grana u Hrvatskom zagorju od srednjeg vijeka. Sačuvani predmeti pripadaju lokalnom stanovništvu Hrvatskog zagorja.

Utvrda Samci

Znaš li da je utvrda Samci nekad bila dvokatna građevina s vanjskim obrambenim zidom? To su pokazala novija arheološka istraživanja koje je proveo Muzej. Prvi pisani spomen utvrde je iz 1476. godine kada njome upravlja Doroteja Hennyng od Susedgrada sa sinom Ivanom. Utvrda je promijenila više vlasnika, a najznačajniji su bili obitelj Gregorijanec (prije 1543.), obitelj Petričević (od 1574.) i obitelj Oršić (od 1658.). Međutim, potres je 1880. godine uvelike oštetio utvrdu Samci koja je s vremenom razgrađena. Danas su ispred dvorca Oršić vidljivi ostaci utvrde. Najnovijim arheološkim istraživanjima, iz 2019., otkriven je tlocrt utvrde koja je bila trapezoidnog oblika, a sačuvani zidovi i ostaci podnica od opeke te pronađeni arheološki nalazi će nakon zaštite i obnove biti predstavljeni javnosti.