Zbirke

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

VODITELJICA: dr. sc. Ivana Škiljan

TERITORIJ: Hrvatsko zagorje, Hrvatska, srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: uglavnom 15.-19. st.

Arheološka zbirka obuhvaća keramičke posude za pripremanje i posluživanje hrane i pića, ulomke pećnjaka, metalno oružje i oruđe, ulomke posuda za posluživanje hrane i pića od majolike i stakla s lokaliteta utvrda Donja Stubica i vanjskog bedema utvrde Samci.

Zbirka je osnovana nakon provedenih arheoloških istraživanja na nalazištima, koja uz Susedgrad, predstavljaju centre velikog susedgradsko-stubičkog vlastelinstva, na kojem su se tijekom srednjeg i ranog novog vijeka odvijali procesi i događaji od iznimne važnosti za hrvatsku povijest (u prvom redu Velika seljačka buna 1573. g.). Arheološka istraživanja otkrila su brojne nalaze upravo iz 16. st., koji su upotpunili glavnu temu stalnog postava Muzeja seljačkih buna autentičnim predmetima.

Zbirka sadrži restaurirane predmete koji se datiraju u razdoblje od 15. do 19. st., uz manji broj predmeta iz pretpovijesnog razdoblja (eneolitika i brončanog doba).

ETNOGRAFSKA ZBIRKA

VODITELJICA: Lidija Kelemen

TERITORIJ: Hrvatsko zagorje

VREMENSKO RAZDOBLJE: 19. – 20. st

Zbirka sadrži predmete vezane uz seljačku kulturu Hrvatskog zagorja i osobito stubičkog kraja. U zbirci se čuvaju nošnje, alati, spremnice za hranu, posude za pripremu hrane te osobito predmeti vezani uz proizvodnju i čuvanje vina.

KULTURNOPOVIJESNA ZBIRKA

VODITELJICA: Vlatka Filipčić Maligec

TERITORIJ: Hrvatsko zagorje, Hrvatska, srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: 16. – 20. st.

Kulturnopovijesna zbirka prikuplja predmete vezane uz seljačke bune i život seljaka, plemstvo i crkvu u razdoblju feudalizma, sve do ukinuća kmetstva 1848. godine, te predmete koji dokumentiraju stanje na zagorskim posjedima nakon ukinuća kmetstva.

LIKOVNA ZBIRKA

VODITELJICA: Vlatka Filipčić Maligec

TERITORIJ: Hrvatsko zagorje, Hrvatska, srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: 17.-20. st.

Likovna zbirka prikuplja umjetnička djela inspirirana Seljačkom bunom i osobom Matije Gupca, te autore koji su svojim porijeklom ili stvaranjem vezani uz povijest i kulturu Hrvatskoga zagorja.

ZBIRKA ORUŽJA I OPREME

VODITELJICA: Vlatka Filipčić Maligec

TERITORIJ: srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: 16.-19. st.

Zbirke oružja i opreme izlučena je iz Kulturno-povijesne zbirke Muzeja seljačkih buna. S obzirom da Muzej prikuplja i čuva građu vezanu uz seljačke bune i život seljaka i plemića u doba feudalizma te građu iz kulturne, povijesne i umjetničke prošlosti Hrvatskog zagorja. U sklopu takve sakupljačke politike, Muzej sakuplja i oružje i opremu koji su mogli biti korišteni u samoj buni, ali i inače. Zbirku sačinjava vojno i lovačko oružje i oprema iz razdoblja 6. do 19. stoljeća. Prvi predmet za zbirku nabavljen je 1987. godine, a posljednjih desetak godina otkup je intenziviran. Zbirka sadrži neke vrlo zanimljive primjerke, npr. skup kordi, Morgensterna ili pak jedinstveni mač za probijanje pancira. Specifičnost zbirke je naglasak na seljačko oružje.

ZBIRKA RAZGLEDNICA I FOTOGRAFIJA

VODITELJICA: Vlatka Filipčić Maligec

TERITORIJ: Hrvatska, srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: 19. – 21. st.

Zbirka je nastala izlučivanjem iz Kulturno-povijesne zbirke zbog velikog priliva nove građe. Sadrži razglednice i fotografije s područja Hrvatskog zagorja i osoba povezanih s ovim krajem. Vremenski raspon zbirke je od osamdesetih godina 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća.

Zbirka oslikava baštinu Hrvatskog zagorja kroz više od 100 godina i značajna je kako za povijest ovoga kraja, tako i za izučavanje različitih drugih tema kao što su povijest turizma ili razvoj urbaniteta.

ZBIRKA VIKTORIJE ORŠIĆ

VODITELJICA: Lidija Kelemen

TERITORIJ: srednja Europa

VREMENSKO RAZDOBLJE: 19. – 21. st.

Zbirka je otkupljena kao cjelina ostavštine pokojne Viktorije Oršić. Sadrži osobne dokumente, predmete svakodnevne uporabe te predmete vezane uz obrtničku djelatnost njezinog oca.

ZBIRKA ZAGORSKOG SUVENIRA

VODITELJICA: Lidija Kelemen

TERITORIJ: Hrvatsko zagorje 

VREMENSKO RAZDOBLJE: od 1973. do danas

Većina predmeta su pokloni ostavljeni Muzeju nakon Trijenala zagorskog suvenira. Zbirka sadrži predmete kućne radinosti, umjetničkog obrta i industrijske proizvedene, a u njoj se nalaze i drvene dječje igračke.